Årsberetning 2003:
narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge

Trykt udgave

Beretningen findes som PDF-filer i de forskellige sprog i download-sektionen.

Velkommen til årsberetningen’s on-line sektion. Online-sektionen indeholder et righoldigt udbud af forklarende materiale, statistikker og grafik.

De vigtigste resultater sammenfattes i to pressemeddelelser:

Hvor begynder man:

Årsberetningen er baseret på oplysninger til EONN fra EU-medlemsstaterne og Norge (der har deltaget i EONN’s arbejde siden 2001) i form af nationale rapporter. De her anvendte statistiska data vedrører 2001 (eller det senest tilgængelige år) for så vidt angår kapitel 1, Narkotikasituationen, men kan vedrøre 2002 eller senere for udviklinger på området for initiativer til bekæmpelse af stofbrug og de udvalgte problematikker.

Offentliggørelse: Onsdag den 22. oktober 2003, kl. 10 (CET).