Sitemap

Beretning

Forord

Generelle udviklingstendenser

Narkotikasituationen – tendenser

Cannabis  |  Amfetaminer og ecstasy (MDMA)  |  Kokain og crack-kokain  |  Heroin og intravenøs stofbrug  |  Humant immundefekt virus (hiv), hepatitis C (HCV) og hepatitis B (HBV)  |  Overdosis

Foranstaltninger til bekæmpelse af stofbrug

EU’s politik  |  Medlemsstaternes politikker  |  Foranstaltninger  |  Kvalitetssikring

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Stofbrug blandt befolkningen som helhed

Udbredelse og mønstre for stofbrug blandt befolkningen som helhed  |  Tendenser i stofbrugen blandt befolkningen som helhed

Problematisk stofbrug

Behandlingsefterspørgsel

Stoffer  |  Tendenser  |  Brugsmønstre og former for indtagelse  |  Sociale karakteristika

Narkotikarelaterede smitsomme sygdomme

Udbredelse og tendenser vedrørende hiv og aids  |  Udbredelse og tendenser vedrørende smitte med hepatitis C-virus  |  Udbredelse og tendenser vedrørende smitte med hepatitis B-virus  |  Anmeldte tilfælde af hepatitis B og C

Narkotikarelaterede dødsfald og dødelighed blandt stofbrugere

Betydningen af narkotikarelaterede dødsfald  |  Risikofaktorer  |  Karakteristik af ofrene  |  Dødsfald som følge af andre stoffer end opiater  |  Tendenser for akutte narkotikarelaterede dødsfald  |  Samlet dødelighed blandt problematiske stofbrugere  |  Tendenser i dødeligheden blandt problematiske stofbrugere

Narkotikarelateret kriminalitet

Overtrædelser af narkotikalovgivningen  |  Stofbrugere i det strafferetlige system: indsatte

Narkotikamarkeder og -tilgængelighed

Cannabis  |  Heroin  |  Kokain  |  Syntetiske stoffer: amfetaminer, ecstasy og lsd

Kapitel 2: Initiativer til bekæmpelse af stofbrug

Den narkotikapolitiske udvikling på nationalt plan

Reorganisering af narkotikakoordineringssystemer  |  Offentlighedens syn på narkotika og narkotikapolitik

Udviklingen på lovområdet

Behandling og rehabilitering  |  Overvågning af narkotikahandelen  |  Skridt til begrænsning af overtrædelser af den offentlige orden

Udviklingen på EU-plan

Forebyggelse

Skadesreduktionsinitiativer

Forebyggelse af smitsomme sygdomme  |  Reduktion i antallet af narkotikarelaterede dødsfald

Behandling

Medicinsk støttet behandling  |  Stoffri behandling  |  Standarder og kvalitet i behandlingen

Initiativer rettet mod stofbrugere i kriminalretlige miljøer

Politisk ramme  |  Fængselsbaserede psykosociale påvirkninger og sundhedspåvirkninger  |  Alternativer til fængselsstraffe

Udbudsbegrænsende initiativer

Forbudsforanstaltninger  |  Initiativer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge  |  Foranstaltninger mod spredning af kontrollerede kemikalier

Kapitel 3: Udvalgte problematikker

Narkotika- og alkoholbrug blandt unge

Forekomst, holdninger og tendenser  |  Førstegangsbrug, mønstre og risikofaktorer  |  Dødsfald og akutindlæggelser  |  Lovinitiativer og anbefalinger  |  En bred vifte af behov og initiativer

Social udstødelse og reintegration

Definitioner og begreber  |  Mønstre for stofbrug og observerede konsekvenser blandt socialt udstødte befolkningsgrupper  |  Forholdet mellem social udstødelse og stofbrug  |  Social reintegration

Offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer

Dataenes begrænsning og pålidelighed  |  Udgifter til efterspørgselsbegrænsende aktiviteter  |  Fordeling af udgifter  |  Afsluttende betragtninger

Juridisk meddelelse

Takord

Datakiosk

Datakiosk

Efter tema

Stofbrug blandt befolkningen som helhed  |  Problematisk stofbrug  |  Behandlingsefterspørgsel  |  Narkotikarelaterede smitsomme sygdomme  |  Narkotikarelaterede dødsfald og dødelighed blandt stofbrugere  |  Narkotikarelateret kriminalitet  |  Narkotikamarkeder og -tilgængelighed  |  Forebyggelse  |  Skadesreduktionsinitiativer  |  Behandling  |  Initiativer rettet mod stofbrugere i kriminalretlige miljøer  |  Udbudsbegrænsende initiativer  |  Narkotika- og alkoholbrug blandt unge  |  Social udstødelse og reintegration  |  Offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer

Efter kategori

Figurer  |  Bokse  |  Tabeller  |  Statistiske tabeller

Nationale Reitox-rapporter

Referencer

Pressekiosk

Pressekiosk

ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE

Grund til »forsigtig optimisme«, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet

EONN’S ÅRSBERETNINGER 2003: SÆRLIG FOKUS PÅ UNGE

Stigende bekymring over festdrikkeri og intensivt narkotikaforbrug blandt udsatte unge

Download

Trykt udgave

Om...

Om EONN