Indholdsfortegnelse

Forord

Generelle udviklingstendenser

Narkotikasituationen – tendenser  |  Foranstaltninger til bekæmpelse af stofbrug

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Stofbrug blandt befolkningen som helhed  |  Problematisk stofbrug  |  Behandlingsefterspørgsel  |  Narkotikarelaterede smitsomme sygdomme  |  Narkotikarelaterede dødsfald og dødelighed blandt stofbrugere  |  Narkotikarelateret kriminalitet  |  Narkotikamarkeder og -tilgængelighed

Kapitel 2: Initiativer til bekæmpelse af stofbrug

Den narkotikapolitiske udvikling på nationalt plan  |  Udviklingen på lovområdet  |  Udviklingen på EU-plan  |  Forebyggelse  |  Skadesreduktionsinitiativer  |  Behandling  |  Initiativer rettet mod stofbrugere i kriminalretlige miljøer  |  Udbudsbegrænsende initiativer

Kapitel 3: Udvalgte problematikker

Narkotika- og alkoholbrug blandt unge  |  Social udstødelse og reintegration  |  Offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer

Juridisk meddelelse

Takord