Kapitel 2: Initiativer til bekæmpelse af stofbrug

Dette kapitel indeholder en oversigt over udviklingen inden for narkotikapolitikkerne og -strategierne på nationalt plan og EU-plan. Endvidere behandles de initiativer til bekæmpelse af narkotikaproblemet, der er iværksat inden for uddannelses-, sundheds-, social- og strafferetsområdet og udbudsbegrænsende initiativer.

Den narkotikapolitiske udvikling på nationalt plan

Reorganisering af narkotikakoordineringssystemer  |  Offentlighedens syn på narkotika og narkotikapolitik

Udviklingen på lovområdet

Behandling og rehabilitering  |  Overvågning af narkotikahandelen  |  Skridt til begrænsning af overtrædelser af den offentlige orden

Udviklingen på EU-plan

Forebyggelse

Skadesreduktionsinitiativer

Forebyggelse af smitsomme sygdomme  |  Reduktion i antallet af narkotikarelaterede dødsfald

Behandling

Medicinsk støttet behandling  |  Stoffri behandling  |  Standarder og kvalitet i behandlingen

Initiativer rettet mod stofbrugere i kriminalretlige miljøer

Politisk ramme  |  Fængselsbaserede psykosociale påvirkninger og sundhedspåvirkninger  |  Alternativer til fængselsstraffe

Udbudsbegrænsende initiativer

Forbudsforanstaltninger  |  Initiativer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge  |  Foranstaltninger mod spredning af kontrollerede kemikalier