Fængselsbaserede psykosociale påvirkninger og sundhedspåvirkninger

Fængslerne giver i stadigt stigende omfang behandlingstilbud til de indsatte narkotikabrugere. I de fleste lande, hvor generel stofafvænningsbehandling er tilgængelig i fængslerne, er der også tilbud om skadesreduktionsforanstaltninger (tabel 4). En analyse af fængselsbaserede programmer indeholdt i EDDRA (udveksling i forbindelse med programmet for begrænsning af narkotikaefterspørgslen) konkluderede, at det primære mål med tiltagene ikke er sundhedsspecifikt, men mere handler om at nedbringe den narkotikarelaterede kriminalitet (79).For de enkelte lande gælder generelt, at der enten findes specifikke behandlingstilbud i så godt som alle fængsler eller i næsten ingen. Dette gælder især for skadesreduktionsforanstaltninger, som er vist i tabel 4. Blodscreening og vaccinationsprogrammer er tilgængelige, og desinfektionsmidler samt kondomer stilles til rådighed i næsten alle fængsler i ca. to tredjedele af landene, men savnes fuldkommen i ca. en tredjedel af medlemsstaterne. Dette forhold afspejler den centrale rolle, som de nationale politikker har i bestemmelsen af spektret af tilbud i fængsler. Som regel gennemføres der dog pilotprojekter i enkelte udvalgte fængsler, før en ny politik gøres landsdækkende.

Stofafvænning er den mest universelt tilbudte foranstaltning. Behandlingen er tilgængelig i næsten alle fængsler i ni lande og i mindre grad i blot tre lande, Grækenland (2001-data), Italien og Norge. Sprøjtebytning er den mest ualmindelige af de undersøgte foranstaltninger: Nålebytteordninger er kun tilgængelige i Spanien (11 af 68 fængsler) og i Tyskland (fire ud af 222 fængsler). Adgangen til substitutionsbehandling følger det tilsvarende mønster for adgangen i nærmiljøet (undtagen i Nederlandene) og findes i næsten alle fængsler i seks medlemsstater. Andre lande tilbyder behandlingen i ganske få fængsler eller slet ikke (tabel 13 OL).
(79)  EMCDDA criminal justice based drug demand and harm reduction interventions in the EU – an analysis of police station, court og prison-based programmes.