Kapitel 3: Udvalgte problematikker

Dette kapitel fremhæver tre specifikke områder i forbindelse med narkotikaproblemet i Europa: stof- og alkoholbrug blandt unge; social udstødelse og reintegration og offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer.

Narkotika- og alkoholbrug blandt unge

Forekomst, holdninger og tendenser  |  Førstegangsbrug, mønstre og risikofaktorer  |  Dødsfald og akutindlæggelser  |  Lovinitiativer og anbefalinger  |  En bred vifte af behov og initiativer

Social udstødelse og reintegration

Definitioner og begreber  |  Mønstre for stofbrug og observerede konsekvenser blandt socialt udstødte befolkningsgrupper  |  Forholdet mellem social udstødelse og stofbrug  |  Social reintegration

Offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer

Dataenes begrænsning og pålidelighed  |  Udgifter til efterspørgselsbegrænsende aktiviteter  |  Fordeling af udgifter  |  Afsluttende betragtninger