Takord

EONN vil gerne takke følgende for deres indsats i forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning: