Datakiosk

Denne bibliografiske database er blevet samlet for at lette Deres søgning efter data, figurer og kilder, som er blevet anvendt ved udarbejdelsen af årsberetningen for 2003.

Efter tema

Stofbrug blandt befolkningen som helhed  |  Problematisk stofbrug  |  Behandlingsefterspørgsel  |  Narkotikarelaterede smitsomme sygdomme  |  Narkotikarelaterede dødsfald og dødelighed blandt stofbrugere  |  Narkotikarelateret kriminalitet  |  Narkotikamarkeder og -tilgængelighed  |  Forebyggelse  |  Skadesreduktionsinitiativer  |  Behandling  |  Initiativer rettet mod stofbrugere i kriminalretlige miljøer  |  Udbudsbegrænsende initiativer  |  Narkotika- og alkoholbrug blandt unge  |  Social udstødelse og reintegration  |  Offentlige udgifter til efterspørgselsbegrænsende initiativer

Efter kategori

Figurer  |  Bokse  |  Tabeller  |  Statistiske tabeller

Nationale Reitox-rapporter

Referencer