Ετήσια έκθεση 2003:
η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία

Εντυπη έκδοση

Σε μορφή PDF θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των έντυπων εκδόσεων στις διάφορες γλώσσες. Είναι διαθέσιμα από το τμήμα μεταφορτώσεων.

Yποδοχή στο δικτυακό τόπο της Ετήσιας έκθεσης. Θα βρείτε ένα πλούσιο υλικό πάνω στο πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολλών συμπληρωματικών διαγραμμάτων και στατιστικών πινάκων.

Δύο Δελτία Τύπου συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα:

Πού να αρχίσετε:

Η ετήσια έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν στο ΕΚΠΝΤ τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία (η οποία συμμετέχει στο έργο του ΕΚΠΝΤ από το 2001) μέσω των εθνικών εκθέσεων που εκπονούν. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1, Κατάσταση των ναρκωτικών της παρούσας έκθεσης αφορούν το έτος 2001 (ή το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) και όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα των τρόπων αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών και των επιλεγμένων θεμάτων το έτος 2002 ή και πιο πρόσφατες χρονικές περιόδους.

Ημερομηνία παρουσίασης : Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2003, 10.00 (CET).