Διάγραμμα του δικτυακού χώρου

Έκθεση

Πρόλογος

Γενικές τάσεις και εξελίξεις

Τάσεις στην κατάσταση των ναρκωτικών

Κάνναβη  |  Αμφεταμίνες και έκσταση (MDMA)  |  Κοκαΐνη και κοκαΐνη/κρακ  |  Ηρωίνη και ενέσιμη χρήση ναρκωτικών  |  Ιός ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV), ηπατίτιδα Γ (HCV) και ηπατίτιδα B (HBV)  |  Υπερβολικές δόσεις

Εξελίξεις στους τρόπους αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών

Πολιτική της ΕΕ  |  Η πολιτική των κρατών μελών  |  Παρεμβάσεις  |  Εξασφάλιση ποιότητας

Κεφάλαιο 1: Κατάσταση των ναρκωτικών

Χρήση ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό

Επικράτηση και πρότυπα χρήσης ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό  |  Τάσεις σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό

Προβληματική χρήση ναρκωτικών

Αίτηση θεραπείας

Ουσίες  |  Τάσεις  |  Πρότυπα και τρόποι χρήσης  |  Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Συνδεόμενα με τα ναρκωτικά λοιμώδη νοσήματα

Επιπολασμός και τάσεις σχετικά με τον ιό HIV και το AIDS  |  Επιπολασμός και τάσεις σχετικά με τη μόλυνση από τον ιό της ηπατίτιδας C  |  Επιπολασμός και τάσεις σχετικά με τη μόλυνση από τον ιό της ηπατίτιδας Β  |  Γνωστοποιημένα κρούσματα ηπατίτιδας Β και C

Συνδεόμενοι με τα ναρκωτικά θάνατοι και θνησιμότητα των χρηστών ναρκωτικών

Συνέπειες των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων  |  Παράγοντες κινδύνου  |  Χαρακτηριστικά των θυμάτων  |  Θάνατοι που οφείλονται σε ουσίες άλλες εκτός των οπιούχων  |  Τάσεις σχετικά με τους συνδεόμενους με τα ναρκωτικά αιφνίδιους θανάτους  |  Συνολική θνησιμότητα στους προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών  |  Τάσεις σχετικά με τη θνησιμότητα στους προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών

Συνδεόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα

Αδικήματα που εμπίπτουν στον νόμο περί ναρκωτικών  |  Χρήση ναρκωτικών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης: κρατούμενοι

Αγορές και διαθεσιμότητα ναρκωτικών

Κάνναβη  |  Ηρωίνη  |  Κοκαΐνη  |  Συνθετικά ναρκωτικά: αμφεταμίνες, έκσταση και LSD

Κεφάλαιο 2: Τρόποι αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών

Εξελίξεις των πολιτικών για τα ναρκωτικά σε εθνικό επίπεδο

Αναδιοργάνωση των συστημάτων συντονισμού για τα ναρκωτικά  |  Η αντίληψη του κοινού σχετικά με τα ναρκωτικά και την πολιτική κατά των ναρκωτικών

Νομικές εξελίξεις

Θεραπεία και αποκατάσταση  |  Παρακολούθηση των διακινητών ναρκωτικών  |  Μέτρα για τον περιορισμό των αδικημάτων διατάραξης της δημόσιας τάξης/όχλησης του κοινού

Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Πρόληψη

Τρόποι περιορισμού των επιβλαβών επιπτώσεων

Πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων  |  Μείωση των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων

Θεραπεία

Φαρμακευτικά υποβοηθούμενη θεραπεία  |  Στεγνά προγράμματα θεραπείας  |  Πρότυπα και ποιότητα θεραπείας

Τρόποι αντιμετώπισης που απευθύνονται σε χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης

Πλαίσιο πολιτικής  |  Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις στις φυλακές  |  Εναλλακτικά μέτρα αντί της φυλάκισης

Μείωση της προσφοράς

Μέτρα απαγόρευσης  |  Μέτρα κατά της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες  |  Μέτρα κατά της εκτροπής των χημικών προϊόντων που τελούν υπό έλεγχο

Κεφάλαιο 3: Επιλεγμένα θέματα

Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στους νέους

Επικράτηση, συμπεριφορές και τάσεις  |  Έναρξη χρήσης, πρότυπα και παράγοντες κινδύνου  |  Θάνατοι και έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία  |  Νομική αντιμετώπιση και συστάσεις  |  Ευρύ φάσμα αναγκών και τρόπων αντιμετώπισης

Κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη

Ορισμοί και έννοιες  |  Πρότυπα και επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών που παρατηρούνται στον κοινωνικά αποκλεισμένο πληθυσμό  |  Σχέση μεταξύ κοινωνικού αποκλεισμού και χρήσης ναρκωτικών  |  Κοινωνική επανένταξη

Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών

Περιορισμοί και αξιοπιστία των στοιχείων  |  Δαπάνες για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών  |  Κατανομή των δαπανών  |  Τελικές επισημάνσεις

Νομικό σημείωμα

Ευχαριστίες

Βιβλιοθήκη δεδομένων

Βιβλιοθήκη δεδομένων

Ανά θέμα

Χρήση ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό  |  Προβληματική χρήση ναρκωτικών  |  Αίτηση θεραπείας  |  Συνδεόμενα με τα ναρκωτικά λοιμώδη νοσήματα  |  Συνδεόμενοι με τα ναρκωτικά θάνατοι και θνησιμότητα των χρηστών ναρκωτικών  |  Συνδεόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα  |  Αγορές και διαθεσιμότητα ναρκωτικών  |  Πρόληψη  |  Τρόποι περιορισμού των επιβλαβών επιπτώσεων  |  Θεραπεία  |  Τρόποι αντιμετώπισης που απευθύνονται σε χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης  |  Μείωση της προσφοράς  |  Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στους νέους  |  Κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη  |  Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών

Ανά κατηγορία

Διαγράμματα  |  Πλαίσια  |  Πίνακες  |  Στατιστικοί πίνακες

Εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox

Βιβλιογραφία

Περίπτερο Τύπου

Περίπτερο Τύπου

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Ο Οργανισμός προειδοποιεί: «συγκρατημένη αισιοδοξία» αλλά όχι εφησυχασμός

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΝΤ 2003: ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αυξανόμενη ανησυχία για την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη συστηματική χρήση ναρκωτικών από τους νέους και τις ευπαθείς ομάδες

Μεταφορτώσεις

Έντυπη έκδοση

Σχετικά...

Λίγα λόγια για το ΕΚΠΝΤ