Περιεχόμενα

Πρόλογος

Γενικές τάσεις και εξελίξεις

Τάσεις στην κατάσταση των ναρκωτικών  |  Εξελίξεις στους τρόπους αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών

Κεφάλαιο 1: Κατάσταση των ναρκωτικών

Χρήση ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό  |  Προβληματική χρήση ναρκωτικών  |  Αίτηση θεραπείας  |  Συνδεόμενα με τα ναρκωτικά λοιμώδη νοσήματα  |  Συνδεόμενοι με τα ναρκωτικά θάνατοι και θνησιμότητα των χρηστών ναρκωτικών  |  Συνδεόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα  |  Αγορές και διαθεσιμότητα ναρκωτικών

Κεφάλαιο 2: Τρόποι αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών

Εξελίξεις των πολιτικών για τα ναρκωτικά σε εθνικό επίπεδο  |  Νομικές εξελίξεις  |  Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο  |  Πρόληψη  |  Τρόποι περιορισμού των επιβλαβών επιπτώσεων  |  Θεραπεία  |  Τρόποι αντιμετώπισης που απευθύνονται σε χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης  |  Μείωση της προσφοράς

Κεφάλαιο 3: Επιλεγμένα θέματα

Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στους νέους  |  Κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη  |  Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών

Νομικό σημείωμα

Ευχαριστίες