Κεφάλαιο 2: Τρόποι αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια επισκόπηση των εξελίξεων σχετικά με τις πολιτικές και στρατηγικές αντιμετώπισης των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Περιγράφονται επίσης και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής μέριμνας και της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και η μείωση της προσφοράς.

Εξελίξεις των πολιτικών για τα ναρκωτικά σε εθνικό επίπεδο

Αναδιοργάνωση των συστημάτων συντονισμού για τα ναρκωτικά  |  Η αντίληψη του κοινού σχετικά με τα ναρκωτικά και την πολιτική κατά των ναρκωτικών

Νομικές εξελίξεις

Θεραπεία και αποκατάσταση  |  Παρακολούθηση των διακινητών ναρκωτικών  |  Μέτρα για τον περιορισμό των αδικημάτων διατάραξης της δημόσιας τάξης/όχλησης του κοινού

Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Πρόληψη

Τρόποι περιορισμού των επιβλαβών επιπτώσεων

Πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων  |  Μείωση των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων

Θεραπεία

Φαρμακευτικά υποβοηθούμενη θεραπεία  |  Στεγνά προγράμματα θεραπείας  |  Πρότυπα και ποιότητα θεραπείας

Τρόποι αντιμετώπισης που απευθύνονται σε χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης

Πλαίσιο πολιτικής  |  Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις στις φυλακές  |  Εναλλακτικά μέτρα αντί της φυλάκισης

Μείωση της προσφοράς

Μέτρα απαγόρευσης  |  Μέτρα κατά της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες  |  Μέτρα κατά της εκτροπής των χημικών προϊόντων που τελούν υπό έλεγχο