Μέτρα για τον περιορισμό των αδικημάτων διατάραξης της δημόσιας τάξης/όχλησης του κοινού

Το τελευταίο έτος, ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθετικές διατάξεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου της χρήσης ναρκωτικών με αυστηρότερο έλεγχο των περιπτώσεων διατάραξης της δημόσιας τάξης και όχλησης του κοινού.

Στην Ιρλανδία, ο νόμος περί ποινικής δικαιοσύνης (δημόσιας τάξης) του 2002 θεσπίστηκε, προκειμένου να ενισχύσει τον νόμο του 1994 περί δημόσιας τάξης. Για τα άτομα που καταδικάζονται για αδικήματα που εμπίπτουν στο νόμο 1994 περί διατάραξης της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένης της δηλητηρίασης (από χρήση ναρκωτικών) δημοσίως και τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους ή άλλους, μπορεί να εκδοθεί ένταλμα αποκλεισμού που να τους απαγορεύει να εισέρχονται ή να παραμένουν σε ορισμένους χώρους, στους οποίους περιλαμβάνονται καταστήματα με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, χορευτικά κέντρα ή καταστήματα όπου σερβίρεται φαγητό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ενότητα 8 του νόμου περί χρήσης ναρκωτικών, η οποία αναφέρεται σε μεμονωμένα άτομα που καταλαμβάνουν ορισμένους τύπους εγκαταστάσεων, καθώς και στους υπευθύνους για τη διαχείρισή τους, τροποποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει την παράνομη χρήση οποιασδήποτε ελεγχόμενης ναρκωτικής ουσίας (κατά το παρελθόν αναφερόταν μόνο στο κάπνισμα κάνναβης ή οπίου), με σκοπό να ισχύσει και για τους χώρους κατανάλωσης κρακ. Εντούτοις, το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων είναι εξαιρετικά ευρύ και η κυβέρνηση αποφάσισε στη συνέχεια ότι οι προτάσεις για την ενότητα 8 ενδεχομένως να μην επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ως εκ τούτου, επιχειρεί τώρα την καθιέρωση νέας νομοθεσίας στο πνεύμα του νομοσχεδίου περί αντικοινωνικής συμπεριφοράς, το οποίο στοχεύει κυρίως τις εγκαταστάσεις και όχι τα άτομα και θα δώσει τη δυνατότητα στην αστυνομία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, να κλείνουν τους χώρους κατανάλωσης κρακ σε 48 ώρες. Συνεπώς, το ΗΒ δεν προτίθεται προς το παρόν να εφαρμόσει την τροποποίηση της ενότητας 8 (δ), αν και κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται, στην περίπτωση που τα επόμενα δύο χρόνια αποδειχθεί ότι οι ποινές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο περί αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν είναι απολύτως αποτελεσματικές.

Στις Κάτω Χώρες, ο νόμος Victoria του 1997 παρέχει στους δημάρχους των πόλεων την εξουσία να κλείνουν χώρους όπου η χρήση ή η διακίνηση ναρκωτικών προκαλεί όχληση του κοινού. Ωστόσο, καθώς το κλείσιμο κτιρίων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμφάνιση και την κοινωνική δομή μιας γειτονιάς, ο νέος νόμος Victor του Μαΐου 2002 δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επανεκχωρούν, σε τρίτους, χώρους οι οποίοι έχουν κλείσει, π.χ. επιτρέποντας την είσοδο νέων ενοίκων. Στην πόλη του Venlo, ένα τετραετές πιλοτικό σχέδιο με τη συμμετοχή της αστυνομίας, εισαγγελέων και της κυβέρνησης στοχεύει στη μείωση των οχλήσεων που προκαλούνται από πολλούς ναρκω-τουρίστες που αγοράζουν κάνναβη σε coffee shops που δεν διαθέτουν άδεια. Επίσης, τον Ιούλιο του 2002, ο δήμαρχος του Ρότερνταμ, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει ο νόμος περί δήμων, επέβαλε ο ίδιος εξάμηνη απαγόρευση σε 50 περίπου τοξικομανείς που ενοχλούσαν τους κατοίκους μιας τοπικής γειτονιάς. Ωστόσο, το περιφερειακό δικαστήριο αποφάσισε ότι, παρόλο που ο δήμαρχος δικαιούταν να πατάξει την όχληση, η εξάμηνη απαγόρευση ήταν πολύ μεγάλη και αδικαιολόγητη· παρά το γεγονός αυτό, η πόλη του Ρότερνταμ σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική απαγόρευσης.

Στη Δανία, τον Ιούνιο του 2001 τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος που απαγορεύει την επίσκεψη σε ορισμένους χώρους. Στόχος του νόμου είναι να αποτελέσει μία αποτελεσματικότερη παρέμβαση για τα κλαμπ κάνναβης και άλλους τύπους οργανωμένου εγκλήματος που διαπράττεται σε χώρους και προκαλεί ανησυχία στους γείτονες. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία, κατόπιν προειδοποίησης, να εκδίδει ασφαλιστικά μέτρα τρίμηνης διάρκειας κατά του ιδιοκτήτη των χώρων αυτών, απαγορεύοντας την είσοδο ή την παραμονή επισκεπτών στους συγκεκριμένους χώρους. Η παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων τιμωρείται με πρόστιμο, ενώ επανειλημμένες παραβιάσεις επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 4 μήνες.