Ανά θέμα

Χρήση ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό

Προβληματική χρήση ναρκωτικών

Αίτηση θεραπείας

Συνδεόμενα με τα ναρκωτικά λοιμώδη νοσήματα

Συνδεόμενοι με τα ναρκωτικά θάνατοι και θνησιμότητα των χρηστών ναρκωτικών

Συνδεόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα

Αγορές και διαθεσιμότητα ναρκωτικών

Πρόληψη

Τρόποι περιορισμού των επιβλαβών επιπτώσεων

Θεραπεία

Τρόποι αντιμετώπισης που απευθύνονται σε χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης

Μείωση της προσφοράς

Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στους νέους

Κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη

Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών