Περίπτερο Τύπου

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Ο Οργανισμός προειδοποιεί: «συγκρατημένη αισιοδοξία» αλλά όχι εφησυχασμός

(22.10.2003 ΛΙΣΑΒΟΝΑ/ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΩΚΕ)

Παρόλο που υπάρχουν «λόγοι συγκρατημένης αισιοδοξίας» σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη, ο Οργανισμός της ΕΕ για τα ναρκωτικά προειδοποιεί σήμερα ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Όπως αναφέρει, ανακύπτουν νέα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σημαντική πτώση στην χρήση ναρκωτικών.

Πληροφορίες σε μορφή PDF

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Πληροφορίες σε μορφή εγγράφου Microsoft Word

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΝΤ 2003: ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αυξανόμενη ανησυχία για την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη συστηματική χρήση ναρκωτικών από τους νέους και τις ευπαθείς ομάδες

(22.10.2003 ΛΙΣΑΒΟΝΑ/ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΩΚΕ)

Οι ανησυχίες αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη για τα αυξανόμενα περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και τη συστηματική χρήση ναρκωτικών από μικρό αλλά μη ευκαταφρόνητο αριθμό νεαρών ατόμων ευπαθών ομάδων.

Τα σημερινά σύνθετα και μεταβαλλόμενα πρότυπα χρήσης αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής. Τα άτομα νεαρής ηλικίας έχουν σήμερα μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα ουσιών και αυξάνεται η παράλληλη χρήση ουσιών με αλκοόλ.

Πληροφορίες σε μορφή PDF

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Πληροφορίες σε μορφή εγγράφου Microsoft Word

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

βλέπε επίσης:

Δελτίο ειδικού θέματος: έκθεση για τις εντασσόμενες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες.