Vuosiraportti 2003:
huumeongelma Euroopan unionissa ja Norjassa

Painettu versio

Painetun version pdf-tiedostot ovat saatavissa useilla kielillä lataussivulta.

Tervetuloa vuosiraportin online-version pariin. Sivustolla on runsaasti aineistoa, lukuisia täydentäviä grafiikoita ja tilastotaulukoita Euroopan huumeongelmasta.

Tärkeimmät päätelmät esitetään pääkohdittain kahdessa lehdistötiedotteessa.

Aloittaminen:

Vuosiraportti on laadittu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Norjan (joka on osallistunut EMCDDA:n toimintaan vuodesta 2001 lähtien) kansallisissa raporteissaan EMCDDA:lle antamien tietojen pohjalta. Tämän julkaisun huumausainetilannetta koskevan 1 kappaleen tiedot koskevat vuotta 2001 (tai viimeisintä vuotta), mutta huumeiden käytön vastaisia toimia ja erityiskysymyksiä koskevissa asiakohdissa voidaan viitata vuoteen 2002 tai 2003.

Julkaisuajankohta: keskiviikko 22. lokakuuta 2003, kello 10.00 CET.