Sivukartta

Raportti

Esipuhe

Yleiset suuntaukset ja kehitys

Huumetilanteen suuntaukset

Kannabis  |  Amfetamiinit ja ekstaasi (MDMA)  |  Kokaiini ja crack-kokaiini  |  Heroiinin ja suonensisäisten huumeiden käyttö  |  Immuunikatovirus (HIV), C-hepatiitti (HCV) ja B-hepatiitti (HBV)  |  Yliannostukset

Huumeiden käytön vastaisten toimien kehitys

Euroopan unionin politiikka  |  Politiikka jäsenvaltioissa  |  Ehkäisevä työ  |  Laadun varmistaminen

Luku 1: Huumetilanne

Huumeidenkäyttö väestössä

Huumeidenkäytön levinneisyys ja käyttötavat väestössä  |  Huumeidenkäytön suuntaukset väestössä

Huumeiden ongelmakäyttö

Hoidontarve

Huumausaineet  |  Suuntaukset  |  Käyttötavat ja -muodot  |  Sosiaaliset ominaispiirteet

Huumeisiin liittyvät tartuntataudit

HIV:n ja aidsin levinneisyys ja suuntaukset  |  C-hepatiittitartuntojen levinneisyys ja suuntaukset  |  B-hepatiittitartuntojen levinneisyys ja suuntaukset  |  Tiedot B- ja C-hepatiittitartunnoista

Huumekuolemat ja huumeidenkäyttäjien kuolleisuus

Huumekuolemat  |  Riskitekijät  |  Uhreille tunnusomaisia piirteitä  |  Muiden aineiden kuin opiaattien aiheuttamat kuolemat  |  Äkillisten huumekuolemien suuntauksia  |  Huumeiden ongelmakäyttäjien kuolleisuus  |  Suuntaukset huumeiden ongelmakäyttäjien kuolleisuudessa

Huumeisiin liittyvä rikollisuus

Huumerikokset  |  Huumeidenkäyttäjät rikosoikeusjärjestelmässä: vangit

Huumemarkkinat ja huumeiden saatavuus

Kannabis  |  Heroiini  |  Kokaiini  |  Synteettiset huumeet: amfetamiinit, ekstaasi ja LSD

Luku 2: Huumeidenkäytön vastaiset toimet

Kansallisen huumepolitiikan kehitys

Huumepolitiikan koordinointijärjestelmien uudistaminen  |  Kansalaisten mielipiteet huumeista ja huumepolitiikasta

Lainsäädännön kehitys

Hoito ja kuntoutus  |  Huumekauppiaiden seuranta  |  Yleisen järjestyksen vastaisia tekoja tai häiriöitä vähentävät toimenpiteet

Kehitys EU:n tasolla

Ehkäisevä huumetyö

Haittojen vähentäminen

Tartuntatautien ehkäisy  |  Huumekuolemien vähentäminen

Hoito

Lääkehoito  |  Lääkkeetön hoito  |  Hoidon vaatimukset ja laatu

Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvat toimet rikosoikeusjärjestelmässä

Poliittiset puitteet  |  Psykososiaaliset ja terveydenhuollon toimenpiteet vankiloissa  |  Vaihtoehtoiset rangaistukset

Tarjonnan vähentäminen

Kieltotoimenpiteet  |  Rahanpesun torjuntatoimenpiteet  |  Toimenpiteet torjumaan valvottujen kemikaalien toimittaminen laittomiin tarkoituksiin

Luku 3: Erityiskysymyksiä

Nuorten huumeiden- ja alkoholinkäyttö

Levinneisyys, asenteet ja suuntaukset  |  Käytön aloittaminen, käyttötavat ja riskitekijät  |  Kuolemat ja sairaalahoitoa vaatineet ensiaputapaukset  |  Lainsäädäntötoimenpiteet ja suositukset  |  Monenlaisia tarpeita ja toimenpiteitä

Syrjäytyminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen

Määritelmät ja käsitteet  |  Huumeidenkäyttötavat ja käytön seuraukset syrjäytyneen väestön keskuudessa  |  Syrjäytymisen ja huumeidenkäytön välinen yhteys  |  Yhteiskuntaan sopeuttaminen

Julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla

Tietojen rajallisuus ja luotettavuus  |  Huumausaineiden kysynnän vähentämiseen liittyvät menot  |  Menojen jakautuminen  |  Loppupäätelmät

Oikeudellinen huomautus

Kiitokset

Tietokioski

Tietokioski

Aiheittain

Väestön huumeiden käyttö  |  Huumeiden ongelmakäyttö  |  Hoidontarve  |  Huumeisiin liittyvät tartuntataudit  |  Huumekuolemat ja huumeidenkäyttäjien kuolleisuus  |  Huumeisiin liittyvä rikollisuus  |  Huumemarkkinat ja huumeiden saatavuus  |  Ehkäisevä huumetyö  |  Haittojen vähentäminen  |  Hoito  |  Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvat toimet rikosoikeusjärjestelmässä  |  Tarjonnan vähentäminen  |  Nuorten huumeiden- ja alkoholinkäyttö  |  Syrjäytyminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen  |  Julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla

Luokittain

Kaaviot  |  Laatikot  |  Taulukot  |  Tilastotaulukot

Reitoxin kansalliset raportit

Lähteet

Lehdistökioski

Lehdistökioski

VUOSIRAPORTTI 2003: HUUMEONGELMA EUROOPAN UNIONISSA JA NORJASSA

“Varovaista optimismia” mutta samaan aikaan virasto varoittaa tuudittautumasta väärän turvallisuuden tunteeseen

EMCDDA:N VUODEN 2003 VUOSIKERTOMUKSET: ERITYISEN HUOMION KOHTEENA NUORET

Huoli riskialttiiden nuorten humalahakuisen juomisen ja intensiivisen huumeiden käytön kasvusta

Latautuu

Painettu versio

Lisätietoja...

EMCDDA:sta