Sisällys

Esipuhe

Yleiset suuntaukset ja kehitys

Huumetilanteen suuntaukset  |  Huumeiden käytön vastaisten toimien kehitys

Luku 1: Huumetilanne

Huumeidenkäyttö väestössä  |  Huumeiden ongelmakäyttö  |  Hoidontarve  |  Huumeisiin liittyvät tartuntataudit  |  Huumekuolemat ja huumeidenkäyttäjien kuolleisuus  |  Huumeisiin liittyvä rikollisuus  |  Huumemarkkinat ja huumeiden saatavuus

Luku 2: Huumeidenkäytön vastaiset toimet

Kansallisen huumepolitiikan kehitys  |  Lainsäädännön kehitys  |  Kehitys EU:n tasolla  |  Ehkäisevä huumetyö  |  Haittojen vähentäminen  |  Hoito  |  Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvat toimet rikosoikeusjärjestelmässä  |  Tarjonnan vähentäminen

Luku 3: Erityiskysymyksiä

Nuorten huumeiden- ja alkoholinkäyttö  |  Syrjäytyminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen  |  Julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla

Oikeudellinen huomautus

Kiitokset