Luku 1: Huumetilanne

Tässä kappaleessa esitetään katsaus huumausaineiden käytön ja tarjonnan tilanteeseen EU:ssa ja Norjassa sekä viimeaikaiseen kehitykseen ja uusiin suuntauksiin.

Huumeidenkäyttö väestössä

Huumeidenkäytön levinneisyys ja käyttötavat väestössä  |  Huumeidenkäytön suuntaukset väestössä

Huumeiden ongelmakäyttö

Hoidontarve

Huumausaineet  |  Suuntaukset  |  Käyttötavat ja -muodot  |  Sosiaaliset ominaispiirteet

Huumeisiin liittyvät tartuntataudit

HIV:n ja aidsin levinneisyys ja suuntaukset  |  C-hepatiittitartuntojen levinneisyys ja suuntaukset  |  B-hepatiittitartuntojen levinneisyys ja suuntaukset  |  Tiedot B- ja C-hepatiittitartunnoista

Huumekuolemat ja huumeidenkäyttäjien kuolleisuus

Huumekuolemat  |  Riskitekijät  |  Uhreille tunnusomaisia piirteitä  |  Muiden aineiden kuin opiaattien aiheuttamat kuolemat  |  Äkillisten huumekuolemien suuntauksia  |  Huumeiden ongelmakäyttäjien kuolleisuus  |  Suuntaukset huumeiden ongelmakäyttäjien kuolleisuudessa

Huumeisiin liittyvä rikollisuus

Huumerikokset  |  Huumeidenkäyttäjät rikosoikeusjärjestelmässä: vangit

Huumemarkkinat ja huumeiden saatavuus

Kannabis  |  Heroiini  |  Kokaiini  |  Synteettiset huumeet: amfetamiinit, ekstaasi ja LSD