Luku 2: Huumeidenkäytön vastaiset toimet

Tässä luvussa luodaan katsaus kansallisen ja EU:n tason huumausainepolitiikan ja strategioiden kehitykseen. Samalla arvioidaan huumeiden vastaisia toimia koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, rikosoikeuden ja tarjonnan vähentämisen aloilla.

Kansallisen huumepolitiikan kehitys

Huumepolitiikan koordinointijärjestelmien uudistaminen  |  Kansalaisten mielipiteet huumeista ja huumepolitiikasta

Lainsäädännön kehitys

Hoito ja kuntoutus  |  Huumekauppiaiden seuranta  |  Yleisen järjestyksen vastaisia tekoja tai häiriöitä vähentävät toimenpiteet

Kehitys EU:n tasolla

Ehkäisevä huumetyö

Haittojen vähentäminen

Tartuntatautien ehkäisy  |  Huumekuolemien vähentäminen

Hoito

Lääkehoito  |  Lääkkeetön hoito  |  Hoidon vaatimukset ja laatu

Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvat toimet rikosoikeusjärjestelmässä

Poliittiset puitteet  |  Psykososiaaliset ja terveydenhuollon toimenpiteet vankiloissa  |  Vaihtoehtoiset rangaistukset

Tarjonnan vähentäminen

Kieltotoimenpiteet  |  Rahanpesun torjuntatoimenpiteet  |  Toimenpiteet torjumaan valvottujen kemikaalien toimittaminen laittomiin tarkoituksiin