Yleisen järjestyksen vastaisia tekoja tai häiriöitä vähentävät toimenpiteet

Joissakin jäsenvaltioissa hyväksyttiin viime vuonna säännöksiä, joiden tavoitteena on vähentää huumeidenkäytön yhteiskunnallisia vaikutuksia tiukentamalla yleisen järjestyksen ja häiriöiden valvontaa.

Irlannissa otettiin vuonna 2002 käyttöön rikosoikeuslaki (järjestyslaki), joka vahvistaa vuoden 1994 lakia, joka liittyy yleiseen järjestykseen. Vuoden 1994 lain nojalla yleisen järjestyksen vastaisesta teosta, kuten (huumeidenkäytön aiheuttamasta) päihtymystilasta julkisella paikalla, tuomittuja henkilöitä sekä muille tai itselleen vaaraksi olevia henkilöitä voidaan kieltää pääsy tai oleskelu tietyissä tiloissa; näitä tiloja ovat anniskelupaikat, tanssipaikat tai ravitsemustilat.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa muutettiin tietynlaisten tilojen yksittäisiin haltijoihin ja vastuuhenkilöihin sovellettavaa huumeiden väärinkäytöstä annetun lain 8 §:ää siten, että se kattaa minkä tahansa valvotun huumausaineen lainvastaisen nauttimisen (aiemmin sitä sovellettiin ainoastaan kannabiksen tai oopiumin polttamiseen). Muutoksella on tarkoitus vaikuttaa crack-paikkoihin. Nämä valtuudet ovat kuitenkin laaja-alaiset, ja hallitus on tullut myöhemmin siihen tulokseen, että lain 8 § ei ole riittävä. Näin ollen se on ottamassa käyttöön uuden, yhteiskunnan vastaisesta käyttäytymisestä annetun lain, joka on kohdistettu yksilöiden sijaan tiloihin ja joka tekee poliisille mahdolliseksi yhdessä paikallisviranomaisten kanssa sulkea crack-paikat 48 tunnissa. Siten Yhdistynyt kuningaskunta ei toistaiseksi aio toteuttaa muutosta 8 §:ään. Niin voi kuitenkin käydä, jos yhteiskunnan vastaisesta käyttäytymisestä annettuun lakiin sisältyvät rangaistukset osoittautuvat riittämättömiksi seuraavien kahden vuoden aikana.

Alankomaissa vuonna 1997 annetussa laissa (ns. Victoria Act) kaupunginjohtajat saivat valtuudet sulkea tilat, joissa huumeidenkäyttö tai huumekauppa aiheuttaa yleistä häiriötä. Koska rakennusten sulkeminen voi kuitenkin vaikuttaa kielteisesti asuinalueen ulkoiseen olemukseen ja yhteiskuntarakenteeseen, toukokuussa 2002 annetussa uudessa laissa (ns. Victor Act) kunnat saivat ottaa suljetut tilat uudestaan käyttöön esimerkiksi siten, että uusien asukkaiden annetaan muuttaa sinne. Venlon kaupungissa toteutetaan nelivuotinen hanke, jossa ovat mukana poliisi-, syyttäjä- ja hallintoviranomaiset ja jonka tavoitteena on vähentää kannabista luvattomista kahviloista ostavien monien huumematkailijoiden aiheuttamia häiriöitä. Rotterdamin kaupunginjohtaja käytti heinäkuussa 2002 kuntalain suomia valtuuksia ja antoi puolen vuoden porttikiellon noin 50 narkomaanille, jotka aiheuttivat haittaa erään kaupunginosan asukkaille. Alueellinen tuomioistuin päätti kuitenkin, että vaikka kaupunginjohtajalla oli oikeus puuttua häiriöihin, puolen vuoden porttikielto oli liian pitkä ja perusteeton. Tästä huolimatta Rotterdamin kaupungissa aiotaan jatkaa porttikieltokäytäntöä.

Tanskassa tuli kesäkuussa 2001 voimaan laki, jolla kielletään vierailut tietyissä tiloissa. Lain tavoitteena on puuttua entistä tehokkaammin kannabisklubeihin ja muihin naapureita haittaaviin järjestäytyneen rikollisuuden muotoihin tiloissa. Poliisi voi ennakkovaroituksen jälkeen antaa tällaisten tilojen omistajalle kolmen kuukauden kiellon, jolla vierailijoita estetään saapumasta tiloihin tai viipymästä siellä. Kiellon rikkomisesta määrätään sakkorangaistus, ja kiellon toistuvasta rikkomisesta voidaan langettaa jopa neljän kuukauden vankeustuomio.