Psykososiaaliset ja terveydenhuollon toimenpiteet vankiloissa

Vankiloissa laajennetaan huumeita käyttäville vangeille tarjottavia palveluja. Useimmissa maissa, joiden vankiloissa annetaan yleisesti riippuvuushoitoa, toteutetaan myös haittoja vähentäviä toimenpiteitä (taulukko 4). EDDRA:n (huumeiden kysynnän vähentämistä koskevan tiedonvaihdon) tietokantaan sisältyvien vankiloissa toteutettavien ohjelmien analyysi osoitti kuitenkin, että toimenpiteiden päätavoite ei liity terveyteen vaan huumerikosten vähentämiseen (79).Yleensä maassa on erityispalveluja joko melkein kaikissa vankiloissa tai ei juuri missään vankilassa. Tämä koskee etenkin haittoja vähentäviä toimenpiteitä, kuten taulukosta 4 voidaan nähdä. Veriseulontaa ja rokotusohjelmia sekä desinfiointiaineiden tarjontaa on lähes kaikissa vankiloissa kahdeksassa maassa, mutta ne puuttuvat kokonaan joka neljännestä jäsenvaltiosta. Tämä kertoo siitä, että kansallinen huumepolitiikka ratkaisee palvelujen saatavuuden vankiloissa. Yksittäisissä vankiloissa toteutetaan kuitenkin yleensä koehankkeita, ennen kuin huumepolitiikkaa sovelletaan valtakunnallisesti.

Vieroitushoito on yleisimmin tarjottu palvelu. Vieroitushoitoa annetaan lähes kaikissa vankiloissa yhdeksässä maassa ja suppeammin kolmessa maassa, Kreikassa (vuoden 2001 tiedot), Italiassa ja Norjassa. Neulojen vaihto on harvinaisin tutkituista palveluista: neulanvaihto-ohjelmia on ainoastaan Espanjassa (11 vankilassa 68:sta) ja Saksassa (4:ssä 222:sta vankilasta). Korvaushoidon saatavuus vankiloissa vastaa saatavuutta yhteisöissä (paitsi Alankomaissa), ja sitä annetaan lähes kaikissa vankiloissa kuudessa jäsenvaltiossa. Muissa maissa korvaushoitoa annetaan vain muutamassa vankilassa tai ei ollenkaan (taulukko 13 OL).
(79)  EMCDDA:n "Criminal justice based drug demand and harm reduction programmes in the EU – Analysis of police station, courts and prisons-based programmes".