Toimenpiteet torjumaan valvottujen kemikaalien toimittaminen laittomiin tarkoituksiin

Kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan (INCB) vuoden 2002 raportissa “valvotuista kemikaaleista” todetaan, että useimmat viejämaat antavat nyt vientitietoja, mutta Ranska, joka antoi ennen kattavat tiedot valvottujen aineiden viennistä, ei antanut näitä tietoja vuonna 2001. Useimmat viejämaat antoivat tietoja amfetamiinin kaltaisten piristeiden valmistuksessa käytettävistä prekursoreista. Norefedriinistä, joka sisällytettiin vuonna 2000 ensimmäisen kerran INCB:n raportin taulukkoon I (aineet, joista on tehtävä vientiä koskeva ennakkoilmoitus), saatiin vientitietoja Tanskasta, Espanjasta, Saksasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Lisäksi useimmat P-2-P:n ja safrolin EU-tuottajamaista antoivat tietoja (84). Hallitukset onnistuivat estämään kaliumpermanganaatin (85) kulkeutumista kokaiinin laittomaan valmistukseen etenkin operaatio "Purplessa". Seurattujen lähetysten ja kaupan määrä laski vuonna 2001 (86).

Seitsemän laitonta kaliumpermangaattia valmistavaa laboratoriota lopetettiin Kolumbiassa operaatio Purplessa huhtikuusta syyskuuhun vuonna 2002. Koska kaliumpermangaatti on vaikeammin saatavissa laillisesta kaupasta, kokaiinintuottajat yrittivät valmistaa tätä kemikaalia itse.

Kansainvälinen operaatio "Topaz", jossa seurataan etikkahappoanhydridin (87) kauppaa, on ollut menestys niin laillisten lähetysten kansainvälisessä jäljityksessä kuin poliisitutkinnassakin, ja siinä on jäljitetty takavarikoitujen tai pysäytettyjen kemikaalilähetysten alkuperää. Vuoden 2002 tammikuun ja marraskuun välisenä aikana ilmoitettiin 2 800 lähetyksestä, joissa oli lähes 300 000 tonnia etikkahappoanhydridia. Belgia ja Alankomaat, joista valtaosa lähetyksistä oli peräisin, auttoivat varmistamaan kansainvälisen jäljitysohjelman saumattoman toiminnan. Suurin osa liiketoimista on EU:n jäsenvaltioiden välisiä, ja 92 % seuratuista lähetyksistä oli EU:n jäsenvaltioiden ilmoittamia. Koska laillinen kauppa keskittyy EU:hun ja operaatio "Topazin" valvontamenettelyt ovat olleet menestys, halutaan löytää toimiva vaihtoehto yksittäisten lähetysten jäljitykselle EU:ssa.

Europol arvelee, että jopa 90 % EU:n markkinoilla takavarikoidusta heroiinista on peräisin Lounais-Aasiasta (Afganistanista). Vaikka oopiumin viljelyä yritetään estää, oopiumin tuotannon uskotaan vuonna 2002 olleen 3 400 tonnia. Koska osa laillisten toimituskanavien ulkopuolelle kulkeutuvasta etikkahappoanhydridistä salakuljetetaan Afganistaniin, perustettiin Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kansainvälinen työryhmä, joka antaa teknistä apua salakuljetuksen torjunnassa tuolla alueella.

Vuonna 2001 takavarikoitiin yli 200 tonnia etikkahappoanhydridiä. Kyseessä on suurin yhtenä vuotena takavarikoitu määrä. Suurin yksittäinen takavarikko tehtiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa löydettiin Jugoslaviaan matkalla ollut 70 tonnin lähetys. Etikkahappoanhydridiä takavarikoitiin Euroopan maista myös Belgiassa, Saksassa, Italiassa ja Sloveniassa.

Jotta amfetamiinin kaltaisten piristeiden, kuten efedriinin, norefedriinin ja 3,4-MDP-2-P:n, valmistuksessa käytettävät kemialliset prekursorit eivät kulkeutuisi laittomiin tarkoituksiin, INCB on käynnistänyt yhteistyössä Euroopan komission ja Yhdysvaltojen kanssa vapaaehtoisen kansainvälisen hankkeen (Project Prism), jossa hallituksia autetaan saavuttamaan tämä tavoite (88).


(84)  Laatikko 18 OL: Valvottujen kemikaalien muuntamisen vastaiset toimenpiteet (INCB).

(85)  Kaliumpermanganaatti on laillinen aine, joka on tärkeä reagenssi analyyttisessa ja synteettisessä orgaanisessa kemiassa. Sitä käytetään valkaisuaineissa, desinfiointiaineissa sekä bakteeri- ja sienilääkkeissä. Sitä käytetään myös vedenpuhdistusprosesseissa.

(86)  Laatikko 19 OL: Operaatio Purple.

(87)  Etikkahappoanhydridi on asetyloimis- ja vedenpoistoaine, jota käytetään kemian- ja lääketeollisuudessa selluloosa-asetaatin valmistukseen, tekstiilien liistausaineissa ja kylmävalkaisun aktivointiaineissa, metallien kiillotuksessa sekä jarrunesteiden, väriaineiden ja räjähdysaineiden tuotannossa.

(88Laatikko 20 OL: INCB.