Luku 3: Erityiskysymyksiä

Tässä luvussa käsitellään erityiskysymyksiä, jotka liittyvät huumausaineongelmaan Euroopassa. Aiheita ovat nuorten huumeiden ja alkoholin käyttö, syrjäytyminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen sekä julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla.

Nuorten huumeiden- ja alkoholinkäyttö

Levinneisyys, asenteet ja suuntaukset  |  Käytön aloittaminen, käyttötavat ja riskitekijät  |  Kuolemat ja sairaalahoitoa vaatineet ensiaputapaukset  |  Lainsäädäntötoimenpiteet ja suositukset  |  Monenlaisia tarpeita ja toimenpiteitä

Syrjäytyminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen

Määritelmät ja käsitteet  |  Huumeidenkäyttötavat ja käytön seuraukset syrjäytyneen väestön keskuudessa  |  Syrjäytymisen ja huumeidenkäytön välinen yhteys  |  Yhteiskuntaan sopeuttaminen

Julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla

Tietojen rajallisuus ja luotettavuus  |  Huumausaineiden kysynnän vähentämiseen liittyvät menot  |  Menojen jakautuminen  |  Loppupäätelmät