Nuorten huumeiden- ja alkoholinkäyttö

Nuoret kuuluvat usein yhteiskunnallisen muutoksen kärkijoukkoon, ja nuorten alkoholin- ja huumeidenkäytön yleistyminen on EU:ssa merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Alkoholi on nyt ensimmäistä kertaa mukana raportin tässä jaksossa. Taustalla on huoli aineiden käytön sekä riippuvuuden, terveyshaittojen ja rikollisen käyttäytymisen monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Psykoaktiivisten aineiden käyttötavat ovat suuri haaste päättäjille, joiden on puututtava ilmiöön riittävän laajasti ja oikea-aikaisesti.

EU:ssa on asetettu tavoitteeksi vähentää viiden vuoden aikana merkittävästi huumeidenkäytön levinneisyyttä ja sen aloittamista etenkin alle 18-vuotiaiden nuorten keskuudessa sekä kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ehkäisevään huumetyöhön (COR 32).

Tätä lukua laadittaessa on käytetty Reitoxin kansallisissa raporteissa ja väestötutkimuksissa olevaa aineistoa. Vertailukelpoiset tiedot nuorista perustuvat enimmäkseen eurooppalaisen koululaistutkimuksen (ESPAD) vuosien 1995 ja 1999 raportteihin (ESPAD, 1999), jotka koskivat 15–16-vuotiaita koululaisia yhdeksästä jäsenvaltiosta. Alankomaiden tiedot ESPAD-tutkimuksissa eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden mukana olevien jäsenvaltioiden tietojen kanssa. Lähteinä on käytetty myös julkaistuja tutkimuksia, harmaata kirjallisuutta (89) ja virallisia julkaisuja nuorten huumeiden ja alkoholin käytöstä (etenkin Ranskasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta).


(89) Harmaalla kirjallisuudella tarkoitetaan asiakirjaa, jota ei ole virallisessa julkaisussa. Lisätietoja, ks. QED Network Journal.