Kuolemat ja sairaalahoitoa vaatineet ensiaputapaukset

Huume- ja alkoholikuolemat ovat varsin harvinaisia alle 20-vuotiaiden keskuudessa. Nuorten huumekuolemien määrä nousi kuitenkin 1990-luvulla tasaisesti EU:ssa, jossa niitä kirjattiin vuosina 1990–2000 yhteensä 3 103 (kaavio 52 OL). Nuoren kuolema aiheuttaa suhteellisesti enemmän menetettyjä elinvuosia kuin ikääntyneen kuolema, kun lasketaan ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet (96). Ks. huumekuolemat. Yhdistynyt kuningaskunta on ainoa jäsenvaltio, jossa ilmoitetaan erikseen liuottimien käyttöön liittyvät kuolemat. Tähän ilmiöön liittyviä kuolemia oli 18 vuoden aikana ollut 1 707. Suurin osa menehtyneistä oli 15–19-vuotiaita (Field-Smith et al., 2002). Vaikka ekstaasikuolemat ovat saaneet paljon huomiota tiedotusvälineissä, liuottimet ovat nuorille luultavasti suurempi terveysriski kuin muu huumeidenkäyttö.EU:ssa ei kerätä rutiininomaisesti tietoa huumeisiin liittyneistä, sairaalahoitoa vaatineista ensiaputapauksista, koska huumeidenkäyttö on luonteeltaan salaista, alkoholia ja muita huumeita käytetään yhdessä ja toksikologiset analyysit puuttuvat (Tait et al., 2002). Saatavilla olevat suppeat tiedot viittaavat siihen, että alkoholi rasittaa joidenkin jäsenvaltioiden terveyspalveluja enemmän kuin huumeidenkäyttö. WHO:n arvion mukaan teollisuusmaissa alkoholin osuus kaikista sairauksista ja kuolemista on 10–11 % vuodessa (Rehn et al., 2001). Esimerkiksi Tanskassa vuonna 2001 tehdyn nuorisotutkimuksen mukaan vähemmän 17-vuotiaita oli ollut sairaalassa huumeongelmien takia kuin alkoholiongelmien takia (Tanskan kansallinen raportti). Irlannissa tehtiin alueellinen tutkimus sairaaloiden sairaskertomuksista kolmen kuukauden aikana. Sen mukaan lähes jokainen 55:stä sairaaloihin otetusta 10–18-vuotiaasta nuoresta joutui sairaalaan alkoholin tai itse aiheutetun myrkytyksen takia (Mid-Western Health Board, 2002; mainittu Irlannin kansallisessa raportissa).


(96)  EU:n keskimääräinen elinajanodote on nykyisin 75 vuotta miehillä ja 80 vuotta naisilla.