Oikeudellinen huomautus

Tämä julkaisu on Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) omaisuutta ja tekijänoikeuksien alainen. EMCDDA ei ota vastuuta tämän asiakirjan sisältämien tietojen käytön seurauksista. Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä vastaa EMCDDA:n yhteistyökumppaneiden, EU:n jäsenvaltioiden tai minkään Euroopan unionin tai Euroopan yhteisöjen toimielimen tai viraston virallisia näkemyksiä.

Internetissä on paljon lisätietoja Euroopan unionista. Tietoja voi hakea Europa-palvelimen kautta osoitteesta http://europa.eu.int.

Tämä raportti on saatavissa espanjan-, tanskan-, saksan-, kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, hollannin-, portugalin-, suomen-, ruotsin- ja norjankielisenä. Euroopan unionin elinten käännöskeskus on tehnyt kaikki käännökset.

Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2003

© Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, 2003

Jäljentäminen on sallittua, mikäli lähde mainitaan.