Tietokioski

Tämä tietokioski on tehty helpottamaan sinua 2003 vuosikertomuksessa käytetyn tiedon, siihen koottujen lukujen ja lähteiden hakemisessa.

Aiheittain

Väestön huumeiden käyttö  |  Huumeiden ongelmakäyttö  |  Hoidontarve  |  Huumeisiin liittyvät tartuntataudit  |  Huumekuolemat ja huumeidenkäyttäjien kuolleisuus  |  Huumeisiin liittyvä rikollisuus  |  Huumemarkkinat ja huumeiden saatavuus  |  Ehkäisevä huumetyö  |  Haittojen vähentäminen  |  Hoito  |  Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvat toimet rikosoikeusjärjestelmässä  |  Tarjonnan vähentäminen  |  Nuorten huumeiden- ja alkoholinkäyttö  |  Syrjäytyminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen  |  Julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla

Luokittain

Kaaviot  |  Laatikot  |  Taulukot  |  Tilastotaulukot

Reitoxin kansalliset raportit

Lähteet