Reitoxin kansalliset raportit

Reitoxin kansalliset tietokeskukset toimittavat vuosittain tietoa EMCDDA:lle kansallisesta huumetilanteesta eri maissa. Nämä raportit ovat EMCDDA:n korvaamaton tiedonlähde mm. kerättäessä tietoa vuosikertomusta varten.