Sitemap

Verslag

Voorwoord

Algemene trends en ontwikkelingen

Trends in de drugssituatie

Cannabis  |  Amfetaminen en ecstasy (MDMA)  |  Cocaïne en crack-cocaïne  |  Heroïne en injecterend drugsgebruik  |  Humaan immuundeficiëntievirus (HIV), hepatitis-C-virus (HCV) en hepatitis-B-virus (HBV)  |  Overdoses

Ontwikkelingen op het gebied van maatregelen tegen drugsgebruik

EU-beleid  |  Beleid in de lidstaten  |  Interventies  |  Kwaliteitsbewaking

Hoofdstuk 1: Drugssituatie

Drugsgebruik onder de algemene bevolking

Prevalentie van en patronen in drugsgebruik onder de algemene bevolking  |  Trends in drugsgebruik onder de algemene bevolking

Problematisch drugsgebruik

Vraag naar behandeling

Middelen  |  Trends  |  Gebruikspatronen en manieren van drugsgebruik  |  Sociale kenmerken

Infectieziekten ten gevolge van drugsgebruik

Prevalentie en trends in HIV en aids  |  Prevalentie en trends in infecties met het hepatitis-C-virus  |  Prevalentie en trends in infecties met het hepatitis-B-virus  |  Meldingen van hepatitis B en C

Sterfte ten gevolge van drugsgebruik en sterftecijfers voor drugsgebruikers

Omvang van sterfte ten gevolge van drugsgebruik  |  Risicofactoren  |  Kenmerken van slachtoffers  |  Sterfte als gevolg van andere middelen dan opiaten  |  Trends in acute sterfgevallen ten gevolge van drugsgebruik  |  Totale sterfte onder problematische drugsgebruikers  |  Trends in de sterfte onder problematische drugsgebruikers

Drugsgerelateerde criminaliteit

Drugsdelicten  |  Drugsgebruikers in het strafrechtelijk systeem: gevangenen

Drugsmarkten en beschikbaarheid

Cannabis  |  Heroïne  |  Cocaïne  |  Synthetische drugs: amfetaminen, ecstasy en LSD

Hoofdstuk 2: Maatregelen tegen drugsgebruik

Ontwikkelingen in het nationale drugsbeleid

Reorganisatie van systemen voor drugscoördinatie  |  Publieke opinie over drugs en drugsbeleid

Ontwikkelingen in de wetgeving

Behandeling en opvang  |  Controle op drugshandelaars  |  Maatregelen om delicten te verminderen die tot overlast of verstoringen van de openbare orde leiden

Europese ontwikkelingen

Preventie

Maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken

Preventie van infectieziekten  |  Vermindering van sterfgevallen ten gevolge van drugsgebruik

Behandeling

Behandelingen met behulp van medicatie  |  Drugsvrije behandelingen  |  Normen voor en kwaliteit van behandelingen

Maatregelen gericht op drugsgebruikers in het strafrechtsysteem

Beleidskader  |  Psychosociale en gezondheidsinterventies in gevangenissen  |  Alternatieven voor opsluiting

Terugdringen van de vraag

Opsporingsmaatregelen  |  Maatregelen tegen het witwassen van geld  |  Maatregelen tegen de sluikhandel in chemische producten

Hoofdstuk 3: Speciale kwesties

Gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen

Prevalentie, attitudes en trends  |  Eerste ervaring met alcohol, patronen en risicofactoren  |  Sterfgevallen en spoedopnamen  |  Maatregelen en aanbevelingen op het gebied van de wetgeving  |  Een brede aanpak van doelgroepen en maatregelen

Sociale uitsluiting en integratie

Definities en concepten  |  Patronen in drugsgebruik en de waargenomen gevolgen in een sociaal uitgesloten populatie  |  Verband tussen sociale uitsluiting en drugsgebruik  |  Sociale integratie

Overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen

Beperkingen en betrouwbaarheid van de gegevens  |  Bestedingen ten behoeve van het terugdringen van de vraag naar drugs  |  Opsplitsing van de bestedingen  |  Slotoverwegingen

Mededeling

Dankbetuiging

Infokiosk

Infokiosk

Per thema

Drugsgebruik onder de algemene bevolking  |  Problematisch drugsgebruik  |  Vraag naar behandeling  |  Infectieziekten ten gevolge van drugsgebruik  |  Sterfte ten gevolge van drugsgebruik en sterftecijfers voor drugsgebruikers  |  Drugsgerelateerde criminaliteit  |  Drugsmarkten en beschikbaarheid  |  Preventie  |  Maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken  |  Behandeling  |  Maatregelen gericht op drugsgebruikers in het strafrechtsysteem  |  Terugdringen van de vraag  |  Gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen  |  Sociale uitsluiting en integratie  |  Overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen

Per categorie

Figuren  |  Kaders  |  Tabellen  |  Statistische tabellen

Nationale Reitox-verslagen

Referenties

Persberichten

Persberichten

JAARVERSLAG 2003 OVER DE STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EU EN NOORWEGEN

Agentschap: enig „voorzichtig optimisme“, maar pas op voor zelfgenoegzaamheid

JAARVERSLAGEN 2003 EWDD: SPECIALE AANDACHT VOOR JONGEREN

Groeiende bezorgdheid omtrent overmatig drank- en drugsgebruik onder jongeren en kwetsbaren

Download

Gedrukte versie

Over...

Over het EWDD