Inhoudsopgave

Voorwoord

Algemene trends en ontwikkelingen

Trends in de drugssituatie  |  Ontwikkelingen op het gebied van maatregelen tegen drugsgebruik

Hoofdstuk 1: Drugssituatie

Drugsgebruik onder de algemene bevolking  |  Problematisch drugsgebruik  |  Vraag naar behandeling  |  Infectieziekten ten gevolge van drugsgebruik  |  Sterfte ten gevolge van drugsgebruik en sterftecijfers voor drugsgebruikers  |  Drugsgerelateerde criminaliteit  |  Drugsmarkten en beschikbaarheid

Hoofdstuk 2: Maatregelen tegen drugsgebruik

Ontwikkelingen in het nationale drugsbeleid  |  Ontwikkelingen in de wetgeving  |  Europese ontwikkelingen  |  Preventie  |  Maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken  |  Behandeling  |  Maatregelen gericht op drugsgebruikers in het strafrechtsysteem  |  Terugdringen van de vraag

Hoofdstuk 3: Speciale kwesties

Gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen  |  Sociale uitsluiting en integratie  |  Overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen

Mededeling

Dankbetuiging