Algemene trends en ontwikkelingen

Trends in de drugssituatie

Cannabis  |  Amfetaminen en ecstasy (MDMA)  |  Cocaïne en crack-cocaïne  |  Heroïne en injecterend drugsgebruik  |  Humaan immuundeficiëntievirus (HIV), hepatitis-C-virus (HCV) en hepatitis-B-virus (HBV)  |  Overdoses

Ontwikkelingen op het gebied van maatregelen tegen drugsgebruik

EU-beleid  |  Beleid in de lidstaten  |  Interventies  |  Kwaliteitsbewaking