Hoofdstuk 2: Maatregelen tegen drugsgebruik

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de ontwikkelingen in het beleid en de strategie inzake drugs, zowel op het niveau van de Europese Unie als op het niveau van de lidstaten. Ook wordt aandacht besteed aan de respons op het drugsprobleem in het onderwijs, de gezondheidszorg, de maatschappelijke hulpverlening, het strafrecht en het terugdringen van de vraag.

Ontwikkelingen in het nationale drugsbeleid

Reorganisatie van systemen voor drugscoördinatie  |  Publieke opinie over drugs en drugsbeleid

Ontwikkelingen in de wetgeving

Behandeling en opvang  |  Controle op drugshandelaars  |  Maatregelen om delicten te verminderen die tot overlast of verstoringen van de openbare orde leiden

Europese ontwikkelingen

Preventie

Maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken

Preventie van infectieziekten  |  Vermindering van sterfgevallen ten gevolge van drugsgebruik

Behandeling

Behandelingen met behulp van medicatie  |  Drugsvrije behandelingen  |  Normen voor en kwaliteit van behandelingen

Maatregelen gericht op drugsgebruikers in het strafrechtsysteem

Beleidskader  |  Psychosociale en gezondheidsinterventies in gevangenissen  |  Alternatieven voor opsluiting

Terugdringen van de vraag

Opsporingsmaatregelen  |  Maatregelen tegen het witwassen van geld  |  Maatregelen tegen de sluikhandel in chemische producten