Hoofdstuk 3: Speciale kwesties

In dit hoofdstuk komen drie specifieke thema’s die met het drugsprobleem in Europa verband houden aan de orde: gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen; sociale uitsluiting en integratie en overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen.

Gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen

Prevalentie, attitudes en trends  |  Eerste ervaring met alcohol, patronen en risicofactoren  |  Sterfgevallen en spoedopnamen  |  Maatregelen en aanbevelingen op het gebied van de wetgeving  |  Een brede aanpak van doelgroepen en maatregelen

Sociale uitsluiting en integratie

Definities en concepten  |  Patronen in drugsgebruik en de waargenomen gevolgen in een sociaal uitgesloten populatie  |  Verband tussen sociale uitsluiting en drugsgebruik  |  Sociale integratie

Overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen

Beperkingen en betrouwbaarheid van de gegevens  |  Bestedingen ten behoeve van het terugdringen van de vraag naar drugs  |  Opsplitsing van de bestedingen  |  Slotoverwegingen