Infokiosk

We hebben deze infokiosk voor u samengesteld om gegevens, figuren en bronnen die gebruikt zijn bij u de opstelling van Jaarverslag 2003 snel te kunnen raadplegen.

Per thema

Drugsgebruik onder de algemene bevolking  |  Problematisch drugsgebruik  |  Vraag naar behandeling  |  Infectieziekten ten gevolge van drugsgebruik  |  Sterfte ten gevolge van drugsgebruik en sterftecijfers voor drugsgebruikers  |  Drugsgerelateerde criminaliteit  |  Drugsmarkten en beschikbaarheid  |  Preventie  |  Maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken  |  Behandeling  |  Maatregelen gericht op drugsgebruikers in het strafrechtsysteem  |  Terugdringen van de vraag  |  Gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen  |  Sociale uitsluiting en integratie  |  Overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen

Per categorie

Figuren  |  Kaders  |  Tabellen  |  Statistische tabellen

Nationale Reitox-verslagen

Referenties