Per thema

Drugsgebruik onder de algemene bevolking

Problematisch drugsgebruik

Vraag naar behandeling

Infectieziekten ten gevolge van drugsgebruik

Sterfte ten gevolge van drugsgebruik en sterftecijfers voor drugsgebruikers

Drugsgerelateerde criminaliteit

Drugsmarkten en beschikbaarheid

Preventie

Maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken

Behandeling

Maatregelen gericht op drugsgebruikers in het strafrechtsysteem

Terugdringen van de vraag

Gebruik van alcohol en drugs onder jonge mensen

Sociale uitsluiting en integratie

Overheidsbestedingen om de vraag naar drugs terug te dringen