Årsrapport for 2003:
narkotikasituasjonen i Den europeiske union og Norge

Papirutgaven

PDF filer av årsrapporten i flere språg kan lastes ned fra vår nettside.

Velkommen til nettutgaven av årsrapporten. Nettutgaven inneholder store mengder bakgrunnsmateriale, statistikker og grafikk vedrørende narkotikasituasjonen i Europa.

De viktiste funnene er kort beskrevet i to pressemeldinger:

Først skrit:

Årsrapporten er utarbeidet på grunnlag av de nasjonale rapportene innsendt til EONN fra medlemsstatene i EU og Norge (som har deltatt i EONNs arbeid siden 2001). De statistike dataene som presenteres i kapittel 1 i rapporten, Narkotikasituasjonen, gjelder 2001 (eller siste år med tilgjengelige data), men kan vise til 2002 eller senere når det gjelder utviklingen innen områdene tiltak mot narkotikabruk og utvalgte aspekter.

Utgitt: onsdag 22 oktober 2003, 10h00 (MET).