Innhold

Forord

Generelle trender og utvikling

Trender i narkotikasituasjonen  |  Utviklingen når det gjelder tiltak mot narkotikabruk

Kapittel 1: Narkotikasituasjonen

Narkotikabruk i befolkningen generelt  |  Problematisk bruk av narkotika  |  Etterspørsel etter behandling  |  Narkotikarelaterte smittsomme sykdommer  |  Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere  |  Narkotikarelatert kriminalitet  |  Narkotikamarkeder og tilgjengelighet

Kapittel 2: Tiltak mot narkotikabruk

Utviklingen i nasjonal narkotikapolitikk  |  Utviklingen av lovverket  |  Utvikling på EU-plan  |  Forebyggende arbeid  |  Skadereduksjon  |  Behandling  |  Tiltak rettet mot narkotikabrukere innenfor strafferettssystemet  |  Tilbudsreduksjon

Kapittel 3: Utvalgte aspekter

Narkotika- og alkoholbruk blant unge mennesker  |  Sosial eksklusjon og reintegrasjon  |  Offentlige utgifter til etterspørselsreduserende tiltak

Juridisk meddelelse

Takk