Kapittel 1: Narkotikasituasjonen

Dette kapittelet gir et overblikk over situasjonen når det gjelder bruk og tilgang på narkotiske stoffer i EU og Norge samt utviklingen i den senere tid og trendene framover.

Narkotikabruk i befolkningen generelt

Utbredelse av og mønstre for narkotikabruk i befolkningen generelt  |  Trender for narkotikabruk i befolkningen generelt

Problematisk bruk av narkotika

Etterspørsel etter behandling

Stoffer  |  Trender  |  Bruksmønstre og -måter  |  Sosiale karakteristika

Narkotikarelaterte smittsomme sykdommer

Utbredelse og trender for HIV og AIDS  |  Utbredelse og trender – hepatitt C-smitte  |  Utbredelse og trender – hepatitt B-smitte  |  Meldte tilfeller av hepatitt B og C

Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere

Konsekvensene av narkotikarelaterte dødsfall  |  Risikofaktorer  |  Karakteristiske trekk ved ofrene  |  Dødsfall som skyldes andre stoffer enn opiater  |  Trender for akutte narkotikarelaterte dødsfall  |  Total dødelighet blant problembrukere  |  Trender for dødelighet blant problembrukere

Narkotikarelatert kriminalitet

Brudd på narkotikalovgivningen  |  Narkotikabrukere i rettssystemet: innsatte

Narkotikamarkeder og tilgjengelighet

Cannabis  |  Heroin  |  Kokain  |  Syntetiske stoffer: amfetamin, ecstasy og LSD