Kapittel 2: Tiltak mot narkotikabruk

Dette kapittelet inneholder en oversikt over utviklingen innen narkotikapolitikken og narkotikastrategiene nasjonalt og på EU-plan. Tiltak mot narkotikaproblemet innenfor utdanning, helse, sosialomsorg, strafferett og tilbudsreduksjon beskrives også.

Utviklingen i nasjonal narkotikapolitikk

Omorganisering av narkotikasamordningssystemene  |  Allmennhetens oppfatninger om narkotika og av narkotikapolitikken

Utviklingen av lovverket

Behandling og rehabilitering  |  Overvåking av smuglere  |  Tiltak mot ordensforstyrrelser

Utvikling på EU-plan

Forebyggende arbeid

Skadereduksjon

Forebygging av smittsomme sykdommer  |  Reduksjon av narkotikarelaterte dødsfall

Behandling

Legemiddelassistert behandling  |  Stoff-fri behandling  |  Standard og kvalitet på behandling

Tiltak rettet mot narkotikabrukere innenfor strafferettssystemet

Politiske rammer  |  Fengselsbaserte psykologiske og helsemessige intervensjoner  |  Alternativer til fengsling

Tilbudsreduksjon

Forbudstiltak  |  Tiltak mot hvitvasking av penger  |  Tiltak mot avledning av kontrollerte kjemikalier