Kapittel 3: Utvalgte aspekter

Dette kapittelet behandler tre problemstillinger knyttet til narkotikaproblemet i Europa: bruk av narkotika og alkohol blant unge, sosial eksklusjon og reintegrasjon, og offentlige utgifter til reduksjon av etterspørselen etter narkotika.

Narkotika- og alkoholbruk blant unge mennesker

Utbredelse, holdninger og trender  |  Debutalder, mønstre og risikofaktorer  |  Dødsfall og akuttinnleggelser  |  Rettslige tiltak og anbefalinger  |  En bred, sammenhengende strøm av behov og tiltak

Sosial eksklusjon og reintegrasjon

Definisjoner og konsepter  |  Mønstre for og konsekvenser av rusmiddelbruk observert blant sosialt ekskluderte befolkningsgrupper  |  Forholdet mellom sosial eksklusjon og narkotikabruk  |  Sosial reintegrasjon

Offentlige utgifter til etterspørselsreduserende tiltak

Databegrensning og datapålitelighet  |  Utgifter til reduksjon av narkotikaetterspørsel  |  Utgiftsfordeling  |  Sluttbetraktninger