Databibliotek

Databiblioteket er opprettet for å gjøre det lettere å konsultere data, figurer og kilder som er brukt i sammenstillingen av Årsrapporten for 2003.

Per tema

Narkotikamisbruk i befolkningen generelt  |  Problematisk bruk av narkotika  |  Etterspørsel etter behandling  |  Narkotikarelaterte smittsomme sykdommer  |  Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere  |  Narkotikarelatert kriminalitet  |  Narkotikamarkeder og tilgjengelighet  |  Forebyggende arbeid  |  Skadereduksjon  |  Behandling  |  Tiltak rettet mot narkotikabrukere innenfor strafferettssystemet  |  Tilbudsreduksjon  |  Narkotika- og alkoholbruk blant unge mennesker  |  Sosial eksklusjon og reintegrasjon  |  Offentlige utgifter til etterspørselsreduserende tiltak

Per kategori

Figurer  |  Boks  |  Tabeller  |  Statistiske tabeller

Nasjonale Reitox-rapporter

Kilder