Per tema

Narkotikamisbruk i befolkningen generelt

Problematisk bruk av narkotika

Etterspørsel etter behandling

Narkotikarelaterte smittsomme sykdommer

Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere

Narkotikarelatert kriminalitet

Narkotikamarkeder og tilgjengelighet

Forebyggende arbeid

Skadereduksjon

Behandling

Tiltak rettet mot narkotikabrukere innenfor strafferettssystemet

Tilbudsreduksjon

Narkotika- og alkoholbruk blant unge mennesker

Sosial eksklusjon og reintegrasjon

Offentlige utgifter til etterspørselsreduserende tiltak