Pressemeldinger

ÅRSRAPPORT FOR 2003 OM NARKOTIKASITUASJONEN I EU OG NORGE

En viss ’forsiktig optimisme’, men byrået advarer mot noen form for tilfredshet

(22.10.2003 LISSABON/SPERREFRIST KL. 10.00 CET)

Til tross for ‘en viss grunn til forsiktig optimisme’ når det gjelder narkotikasituasjonen i Europa, advarer EUs narkotikabyrå i dag mot noen form for tilfredshet. Ifølge byrået dukker nye problemer opp på enkelte områder, og det finnes ingen data som tyder på at narkotikabruken går vesentlig ned.

Pressemelding som PDF

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Pressemelding som Microsoft Word-dokument

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

EONNS ÅRSRAPPORTER FOR 2003: SÆRLIG FOKUS PÅ DE UNGE

Økende bekymring over 'overstadig' drikking og intensiv narkotikabruk blant unge og sårbare mennesker

(22.10.2003 LISBOA/SPERREFRIST KL. 10.00 CET)

I hele Europa ser man med økende bekymring på den stadig mer omseggripende 'overstadige' drikkingen og den intensive bruken av narkotika blant et lite, men betydelig antall sårbare unge mennesker.

Dagens komplekse og skiftende mønstre for rusmiddelbruk er en stadig større utfordring for beslutningstakerne. Unge mennesker av i dag har tilgang til et bredere spekter av narkotiske stoffer, og flere bruker dem sammen med alkohol.

Pressemelding som PDF

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Pressemelding som Microsoft Word-dokument

ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | NO

Se også:

Fokusmelding: Sentrale momenter fra rapporten om tiltredelses- og søkerlandene.