Om EONN

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) er en av Den europeiske unions desentraliserte institusjoner. Overvåkingssenteret ble opprettet i 1993 med hovedkontor i Lisboa, og er den viktigste kilden til utfyllende informasjon om narkotika og narkotikaavhengighet i Europa.

EONN samler inn, analyserer og sprer objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon om narkotika og narkotikaavhengighet og gir dermed sitt publikum et evidensbasert bilde av narkotikafenomenet på europeisk plan.

Senterets publikasjoner er den viktigste informasjonskilden for et bredt publikum, blant annet beslutningstakere og deres rådgivere, fagmiljøer og forskere som arbeider på narkotikaområdet, og i videre forstand, media og allmennheten.

I Årsrapporten presenterer EONN sin årlige oversikt over narkotikasituasjonen i EUs medlemsstater og Norge. Rapporten er et viktig referansedokument for alle som søker siste nytt om narkotikasituasjonen i Europa.