Årsrapport 2003:
situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge

Tryckt version

För PDF-filer av den tryckta versionen på de olika språken klicka på “Nedladdning

Välkommen till onlineversionen av årsrapporten. I onlineversionen finns en mängd material om narkotikasituationen I Europa samt kompletterande grafik och statistik.

De viktigaste resultaten sammanfattas i två pressmeddelanden:

Startmöjligheter:

Årsrapporten bygger på den information som EU:s medlemsstater och Norge (som samarbetar med ECNN sedan 2001) har lämnat till ECNN i form av en nationell rapport. De statistika uppgifter som lämnas här från Kapitel 1, Narkotikasituationen, avser år 2001 (eller det senaste år för vilket data finns tillgängliga), och när det gäller utvecklingstrender i åtgärder mot narkotikamissbruk och vissa andra frågor kan uppgifterna härröra från år 2002 eller vara ännu färskare.

Presentation: Onsdag den 22 oktober 2003, 10:00 (CET).