Innehåll

Förord

Generella trender och utvecklingstendenser

Narkotikasituationen – trender  |  Narkotikapolitikens utveckling

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Narkotikamissbruket i befolkningen som helhet  |  Problematiskt narkotikamissbruk  |  Efterfrågan på behandling  |  Narkotikarelaterade infektionssjukdomar  |  Narkotikarelaterade dödsfall och dödligheten bland missbrukare  |  Narkotikarelaterad brottslighet  |  Narkotikamarknaderna och tillgången på narkotika

Kapitel 2: Åtgärder mot narkotikamissbruk

Utvecklingen inom den nationella narkotikapolitiken  |  Utvecklingen på det rättsliga området  |  Utvecklingen på EU-nivå  |  Prevention  |  Åtgärder för att minska skadeverkningarna  |  Behandling  |  Åtgärder inriktade på narkotikamissbrukare i straffrättsliga sammanhang  |  Åtgärder för att minska tillgången på narkotika

Kapitel 3: Särskilda frågor

Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar  |  Social utslagning och återintegrering  |  Offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika

Rättsligt meddelande

Tack till medverkande