Kapitel 1: Narkotikasituationen

I detta kapitel ges en översikt av läget i EU och Norge när det gäller narkotikamissbruk och tillgång på narkotika. Dessutom beskrivs den senaste tidens utveckling och nya tendenser.

Narkotikamissbruket i befolkningen som helhet

Prelatens och missbruksmönster i befolkningen som helhet  |  Trender för narkotikamissbruket i befolkningen som helhet

Problematiskt narkotikamissbruk

Efterfrågan på behandling

Droger  |  Trender  |  Missbruksmönster och administrationssätt  |  Sociala kännetecken

Narkotikarelaterade infektionssjukdomar

Prevalens och trender för hiv och aids  |  Prevalens och trender för infektion med hepatit C-virus  |  Prevalens och trender för infektion med hepatit B-virus  |  Anmälda fall av hepatit B och C

Narkotikarelaterade dödsfall och dödligheten bland missbrukare

Den narkotikarelaterade dödlighetens omfattning  |  Riskfaktorer  |  Kännetecken för offren  |  Dödsfall som beror på andra droger än opiater  |  Trender för antalet akuta narkotikarelaterade dödsfall  |  Övergripande dödlighet bland problemmissbrukare av narkotika  |  Trender för dödligheten bland problemmissbrukare

Narkotikarelaterad brottslighet

Brott mot narkotikalagarna  |  Narkotikamissbrukare inom det straffrättsliga systemet: fängelseinterner

Narkotikamarknaderna och tillgången på narkotika

Cannabis  |  Heroin  |  Kokain  |  Syntetiska droger: amfetaminer, ecstasy och LSD