Kapitel 2: Åtgärder mot narkotikamissbruk

I detta kapitel redovisas en översikt över utvecklingen inom narkotikapolitiken och narkotikastrategierna på nationell nivå och EU-nivå. Dessutom beskrivs åtgärderna mot narkotikaproblemet på områdena utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, straffrätt och tillgången på narkotika.

Utvecklingen inom den nationella narkotikapolitiken

Omorganisation av systemen för narkotikasamordning  |  Allmänhetens inställning till narkotika och narkotikapolitiken

Utvecklingen på det rättsliga området

Behandling och rehabilitering  |  Övervakning av narkotikahandlare  |  Åtgärder för att minska brotten mot allmän ordning och olägenheterna

Utvecklingen på EU-nivå

Prevention

Åtgärder för att minska skadeverkningarna

Prevention av infektionssjukdomar  |  Att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall

Behandling

Behandling med läkemedel  |  Drogfri behandling  |  Behandlingsnormer och behandlingskvalitet

Åtgärder inriktade på narkotikamissbrukare i straffrättsliga sammanhang

Politisk ram  |  Psykosociala insatser och hälsovård i fängelserna  |  Alternativ till fängelse

Åtgärder för att minska tillgången på narkotika

Begränsande åtgärder  |  Åtgärder mot penningtvätt  |  Åtgärder mot avledning av kontrollerade kemikalier