Kapitel 3: Särskilda frågor

I detta kapitel betraktas tre särskilda aspekter i samband med narkotikaproblemet i Europa: Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar, social utslagning och återintegrering samt offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika.

Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar

Utbredning, attityder och trender  |  Debut, mönster och riskfaktorer  |  Dödsfall och akutfall på sjukhusen  |  Rättsliga åtgärder och rekommendationer  |  Ett brett spektrum av behov och åtgärder

Social utslagning och återintegrering

Definitioner och begrepp  |  Mönster för och konsekvenser av missbruk i socialt utslagna grupper  |  Sambandet mellan social utslagning och narkotikamissbruk  |  Social återintegrering

Offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika

Uppgifternas begränsningar och tillförlitlighet  |  Utgifter för att minska efterfrågan på narkotika  |  Utgifternas fördelning  |  Avslutande iakttagelser